Investering på 8,1 miljoner euro till Mendor för att stödja internationell tillväxt

21.06.2011

Mendor, ett ledande företag inom tekniken för diabetesvård, offentliggör en Venture Capital-finansieringsomgång på 8,1 miljoner euro för att finansiera bolagets internationella tillväxt. Ledande investerare är den finländska företagaren och placeraren Risto Siilasmaa. Andra investerare är Life Sciences Partners (LSP) från Holland, Finlands Industriinvestering Ab, det finländska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och det privata finländska investeringsbolaget Biothom. Också Finnveras kapitalinvesteringsbolag Veraventure, som redan tidigare investerat i Mendor, deltar.

Det finländska bolaget Mendor grundades 2006 i Helsingfors för att planera, utveckla och marknadsföra innovativa produkter och tjänster för diabetesvården. Mendors första produkt, all-in-one blodsockermätaren Discreet™, har rönt uppskattning av kliniker och diabetologer världen över. Blodsockermätaren innehåller allt som behövs för daglig mätning av blodsockervärdena: mätaren, teststickorna och lansetten är inbyggda i all-in-one-apparaten av ny typ, som är lika stor som en mobiltelefon. Mendor Discreet™ är avsedd att underlätta livet för diabetiker som måste mäta sina blodsockervärden regelbundet. Med Discreet-mätaren går mätningen obesvärat och enkelt.  

Applikationen Mendor Balance™ är en nya generationens online-programvara, som tillsammans med blodsockermätaren Mendor Discreet™ skapar en långt utvecklad helhet. Programvaran, som är webbaserad kan användas överallt, och den erbjuder diabetikerna en heltäckande analys av deras behandling utifrån mätresultaten som laddas ner från blodsockermätaren. Mätningarna före och efter måltider och nattsömnen visar på problemen i behandlingen och gör att diabetikerna kan förstå och reglera sin behandling effektivare.

En presentationsvideo om Mendor finns på adressen http://www.youtube.com/watch?v=oHKnLzTgac0.

Kristian Ranta, Mendors vd och en av bolagets grundare, kommenterar finansieringsomgången så här: ”Vi är verkligen glada över att få med dessa utmärkta investerare i denna finansieringsomgång. Med deras hjälp kan vi nå våra mål om att förbättra diabetikernas egenvård världen över med Mendors innovativa och banbrytande produkter och tjänster. Mendor väntar sig en kraftig tillväxt under de kommande åren och en stabil ekonomisk grund hjälper till att nå våra mål.”

Efter finansieringsomgången träder doktor Anne Portwich (delägare, LSP) in i Mendors styrelse.

Mendor utsågs nyligen av Red Herring Europa till ett av 100 startup-bolag inom tekniksektorn. Mer information på adressen http://www.mendor.com/Press.aspx.

  

Risto Siilasmaa är grundare av F-Secure och var bolagets vd 1988–2006. Idag är han styrelseordförande i F-Secure (sedan 2006), Elisa (sedan 2008) och Fruugo (sedan 2007).

Life Sciences Partners (LSP) är ett ledande oberoende europeiskt investeringsbolag, som erbjuder privata och offentliga life science-företag finansiering. Sedan slutet av 1980-talet har LSP:s ledning investerat i flera innovativa företag, av vilka många har utvecklats till globala ledare inom sin bransch. LSP har bland annat finansierat grundandet av Movetis, Crucell, DNage, Qiagen, Rhein Biotech och Pharming. Företaget förvaltar över 500 miljoner euro och har kontor i Amsterdam, München och Boston, och är därmed en av de största och mest erfarna investerarna specialiserade på life science-branschen i Europa. http://www.lspvc.com

Ilmarinen är ett arbetspensionsbolag som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare och förvaltar den placeringsegendom som ligger till grund för de kommande pensionerna. Ilmarinen ansvarar för cirka 850 000 personers pensionsskydd. År 2010 uppgick Ilmarinens premieinkomst till 3,4 miljarder euro, och bolaget betalade ut 3,3 miljarder euro i pensioner. Placeringarnas värde var 28,1 miljarder euro vid utgången av 2010. Bolagets andel av marknaden är ungefär en tredjedel. Mer information på adressen: http://www.ilmarinen.fi

Finlands Industriinvestering Ab är statens kapitalinvesteringsbolag, som genom kapitalinvesteringsverksamhet främjar finländsk företagsverksamhet, sysselsättningen och ekonomisk tillväxt. Industriinvestering investerar i kapitalinvesteringsfonder och direkt i tillväxtföretag. Kapitalinvesteringar behövs för finansiering av tillväxt, internationalisering, spin off-projekt, betydande industriella investeringar och vid bransch- och företagsomstruktureringar. Investeringarna har inga branschrestriktioner. Bolaget investerar alltid tillsammans med privata investerare. Industriinvesterings investeringar uppgår till sammanlagt över 670 miljoner euro. http://www.teollisuussijoitus.fi

Helsingforsbaserade Biothom Oy investerar i olika life science-företag. Biothom har för närvarande innovativa företag från USA, Finland och Sverige i sin portfölj. Biothom ingår i Thominvest Group, som är ett privat finländskt investeringsbolag. Mer information http://www.thominvest.fi

 

Mer information fås på adressen http://www.mendor.com eller av


Kristian Ranta
vd, grundande medlem  
telefon: +358 45 673 3313
e-post: kristian.ranta@mendor.com

Mendors webbplats: http://mendor.com
Twitter: http://twitter.com/mendor_com
Facebook: http://www.facebook.com/mendorfin