10 miljoner dollar till Ekahau

03.06.2008

Kapitalinvesteraren Nexit Ventures portföljbolag Ekahau har fått en kapitalinvestering på över tio miljoner dollar för att bolaget ska kunna svara på de utmaningar som den kraftigt växande marknaden ställer. I finansieringsomgången deltog Nexit Ventures, Finlands Industriinvestering Ab, Sampokoncernen och en grupp privatpersoner. Vid tidigare finansieringsomgångarna har Ekahau samlat in över 18 miljoner dollar av kapitalinvesterare och institutioner. Förutom av dem som deltog denna gång bland annat av det internationella flerbranschföretaget 3M Company. Tekes har också finansierat Ekahaus forskning och produktutveckling.


Mer information:

- partner Artturi Tarjanne, Nexit Ventures Ab,
tfn (09) 6818 910 och 0400 692 992, artturi.tarjanne (at) nexitventures.com

- verkställande direktör Antti Korhonen, Ekahau,
tfn 0400 397 979, antti.korhonen (at) ekahau.com

- direktör Henri Grundstén, Finlands Industriinvestering Ab
tfn 050 431 0840, henri.grundsten (at) teollisuussijoitus.fi