Halikko Group Oy har övertagit Halikko Works Oy och Tomi-Steel Oy

21.08.2008

Halikko Works Oy:s och Tomi-Steel Oy:s hela aktiestock har övergått i Halikko Group Oy:s ägo, där majoriteten ägs av en investerargrupp som samlats ihop av Helmet Business Mentors Oy. Finlands Industriinvestering Ab, Pensions-Fennia och bolagens nyckelpersoner blir betydande minoritetsägare i moderbolaget Halikko Group Oy.

Halikko Works Oy tillverkar svetsade, kallbearbetade och värmebehandlade stålprodukter, varav kärnprodukterna är cisterngavlar, halvsfäriska tankar och mantelplåt till sfäriska tankar. Koncernens kunder är internationella företag inom träförädling, energibranschen, marin teknik och maskinverkstadsbranschen. Halikko Works omsättning uppgick till 20 milj. euro år 2007, varav exportens andel var 65 %. Exporten går bland annat till Sverige, Norge, England, Polen och Ryssland.


Mer information:

- styrelseordförande Seppo Ahonen, Halikko Group Oy, tfn 050 364 6370
- verkställande direktör Jorma Leppänen, Halikko Works Oy, tfn 0400 539 229
- verkställande direktör Tomi Juselius, Tomi-Steel Oy, tfn 040 550 3901
- investeringsdirektör Antti Kummu, Finlands Industriinvestering Ab,
tfn 050 432 4486