Industriinvestering och Ilmarinen investerade 4 miljoner euro i det internationella finländska familjeföretaget, Machinery Group Oy

14.09.2009

Statens kapitalinvesteringsbolag Finlands Industriinvestering Ab och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har investerat sammanlagt 4 miljoner euro i Machinery Group Oy. Den finländska flerbranschkoncernen med verksamhet också utomlands sysslar med import och marknadsföring av leksaker och spel, teknisk handel samt underhåll och service.

 

Koncernen representerar starka globala produktmärken i Finland och Baltikum:


?
Amo Oy är störst på import och marknadsföring av leksaker i Finland. Amo representerar internationellt kända varumärken som Babyborn, Chicco, Nikko, Ravensburger, Scalextric och Nintendo.

 

? Machinery är ett av de största finländska företagen inom teknisk handel. Bland bolagets kunder finns verkstadsindustri, processindustri, försvarsmakten och övrig offentlig sektor. Till bolagets huvudproduktgrupper hör också kraftproduktion (dieselmotorer och dieselgeneratorer) och maskiner för byggindustrin.

 

Machinery Service Finland Oy erbjuder underhållstjänster och service för industrin.

? Tampereen Konepalvelu Oy levererar nya och begagnade maskiner för verkstadsindustrin och är den största försäljaren av begagnade metallbearbetningsmaskiner i Finland.

 

- Machinery passar utmärkt i Industriinvesterings investeringsportfölj eftersom bolaget verkar inom tjänsteverksamheten som är ett aktuellt prioriteringsområde för vårt bolag. En stark externaliseringstrend har de senaste åren varit rådande inom industritjänster och den väntas öka i hela Västeuropa. Det är också givande att delta i ett finländskt familjeföretags tillväxt och utveckling till exempel via styrelsearbete, säger direktör Kimmo Viertola.

 

Machinerykoncernen som grundades 1911 sysselsätter drygt 220 personer, varav 200 i Finland: i Vanda, Åbo, Tammerfors, Lempäälä, Keuru och Joensuu.

 

 


Machinery
Group Oy är en internationell finländsk flerbranschkoncern.Det finländska familjeföretaget som grundades 1911 verkar förutom i Finland också i Baltikum. I koncernen ingår Machinery Oy, som är verksamt inom import, marknadsföring, montering, underhåll och service av maskiner och apparater samt teknisk utrustning, AMO Oy, som importerar leksaker och spel, och Tampereen Konepalvelu Oy, som säljer nya och begagnade metallbearbetningsmaskiner. Koncernen, som har sitt huvudkontor i Vanda, har dotterbolag i Tallinn, Riga och Vilnius. Koncernens omsättning år 2008 uppgick till 138 miljoner euro och antalet anställda var ungefär 250. www.machinery.fi

Ilmarinen är Finlands största arbetspensionsbolag mätt i antalet försäkrade. Ilmarinen är också det största försäkringsbolaget när det gäller pensionsförsäkring till företagare. Ilmarinens uppgift är att sköta om det lagstadgade arbetspensionsskyddet för de arbetstagare och företagare som är försäkrade i bolaget och om investeringstillgångarna som utgör täckning för kommande pensioner. Ilmarinen ansvarar för cirka 480 000 arbetstagares och 53 000 företagares pensionsskydd. År 2008 uppgick bolagets pensionsinkomst till cirka 3,3 miljarder euro, samtidigt som det betalade ut 2,7 miljarder euro i pensioner till nästan 274 000 pensionstagare. Ilmarinen ansvarar sammantaget för över 800 000 personers pensionsskydd. www.ilmarinen.fi

Finlands Industriinvestering Ab är statens kapitalinvesteringsbolag, som investerar tillgångar som fås vid försäljning av statens egendom i kapitalinvesteringsfonder och direkt i tillväxtföretag. Kapitalinvesteringar behövs för finansiering av tillväxt, internationalisering, spin off-projekt, betydande industriella investeringar och vid bransch- och företagsomstruktureringar. Investeringarna har inga branschrestriktioner. Bolaget investerar tillsammans med privata investerare med högst hälften av det placerade kapitalet och innehavet. Bolagets gällande investeringar uppgår till cirka 600 miljoner euro. www.teollisuussijoitus.fi

 

 


Mer information:

 

- koncernchef Janne Timonen, Machinery Group Oy,
mobiltelefon 050 594 1725, janne.timonen (at) machinery.fi

 

- finansieringschef Matti Leppänen, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, tfn 010 284 3847, matti.leppanen (at) ilmarinen.fi

 

- direktör Kimmo Viertola, Finlands Industriinvestering Ab,
mobiltelefon 050 309 2734, kimmo.viertola (at) teollisuussijoitus.fi