Finnprotein fick 100 miljoner euro för att starta sitt sojaanläggningsprojekt

22.11.2011

Finnprotein Oy har samlat ihop sammanlagt cirka 100 miljoner euro för att bygga Europas största anläggning för raffinering av långt förädlade sojaproteinprodukter i Nystad. I finansieringsomgången deltog som kapitalinvesterare Varma, Pontos, Etera och Industriinvestering samt som övriga finansiärer Nordea, Pohjola och Finnvera.

Hittills har projektet finansierats av bolagets ägare Renaissance Partners. Nystads stadsdirektör Kari Koski har också kraftigt stött projektet och tror att det kommer att ge stadens företagsverksamhet en vitamininjektion med lång verkan.

”"Det här är en viktig dag för Finnprotein. När finansieringen nu är ordnad kan vi starta det tekniska genomförandet av anläggningen och bygga upp organisationen. Det är fint att ett finländskt bolag får finländska ägare"”, säger Finnproteins verkställande direktör Mikko Nordberg i en kommentar till finansieringsomgångens resultat.

Finnprotein förädlar sojaprotein till kross för djurfoderindustrin och till långt förädlade produkter som används i livsmedelsindustrin och som biobränsle. Bolaget levererar sojaprotein inom Finland och för export. När anläggningen fungerar med full kapacitet kan den behandla 400 000 ton sojabönor i året. Då kan omsättningen uppgå till cirka 200 miljoner euro och anläggningen sysselsätta direkt eller indirekt hundratals personer i Nystad.

"”Marknadspotentialen för Finnproteins produkter är lovande. Sojaproteinet är en synnerligen proteinrik råvara och ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till djurprotein som används inom djurfoder- och livsmedelsindustrin"”, säger Pontos Groups verkställande direktör Kai Becker. ”"Med vår placering i bolaget är vi med och främjar ett betydande industriellt projekt i Finland. Vi väntar oss att projektet ska förbättra sysselsättningen i Nystadstrakten och mynna ut i en lönsam affärsverksamhet förenlig med hållbar utveckling”", framhåller Industriinvesterings investeringsdirektör Heikki Vesterinen.

"”Vi medverkar gärna till detta viktiga teknologiprojekt i Finland. Vår strävan är att skapa hållbara partnerskap i alla våra investeringar runtom i världen. Detta avtal sammanför internationellt kapital med starka finländska institutioner"”, säger Renaissances Partners verkställande direktör Chris Baxter.

Invest in Finland, som skaffar utländska investeringar till Finland, byggde upp nätverket mellan projektets utländska investerare och de finländska aktörerna. ”"Vi är tillfreds med att sojaraffinaderiet placeras i Finland. Investeringarna har betydande effekter i Finland redan i inledningsskedet. Utöver stora ekonomiska effekter och sysselsättningseffekter för investeringen med sig ny högteknologi och nytt kunnande till Finland", konstaterar Atso Vainio, direktör på Invest in Finland.

SRV Rakennus Oy är byggentreprenör för projektet.


Ytterligare information:

Mikko Nordberg
, vd, Finnprotein
tfn: +358 440 321 003, e-post: mikko.nordberg@finnprotein.fi

Rob Reid
, Head of Proprietary Investments, Renaissance Partners
tfn: +7 (495) 258-7777 x4839, e-post: pr@rencap.com

Risto Autio
, direktör, kapitalplaceringar, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
tfn: +358 10 244 3230, e-post: risto.autio@varma.fi

Kai Becker, vd, Pontos Group
tfn: +358 50 307 3734, e-post: kai.becker@pontos.fi

Elina Tourunen, Head of Private Equity and Debt, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
tfn: +358 44 5343047, e-post: elina.tourunen@etera.fi

Heikki Vesterinen, investeringsdirektör, Finlands Industriinvestering Ab
tfn: +358 40 508 8558, e-post: heikki.vesterinen@teollisuussijoitus.fi

Atso Vainio, direktör, Invest in Finland
tfn +358 10 773 0306, e-post: atso.vainio@investinfinland.fi

 

Finnprotein bygger en anläggning för raffinering av soja i Nystad. Anläggningen ska leverera sojaprotein till djurfoder- och livsmedelsindustrin.www.finnprotein.fi

Renaissance Partners är Renaissance Groups investeringsbolag, som har investeringar för 750 milj.US-dollar i Östeuropa och Afrika.Finnprotein är Renaissance Partners första investeringsobjekt i Finland.www.rengroup.com

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är den största arbetspensionsförsäkraren och placeraren i Finland.Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för närmare 860 000 personer.År 2010 uppgick Varmas premieinkomst till 3,7 miljarder euro, och bolaget betalade ut 4,0 miljarder euro i pensioner.Värdet av bolagets placeringar var 31,2 miljarder euro vid utgången av september 2011.www.varma.fi

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera försäkrar arbetstagare och företagare inom den privata sektorn.Bolaget ombesörjer arbetstagarnas och företagarnas pensionsskydd och arbetar för att främja välbefinnandet i arbetet.År 2010 var 212 000 personer försäkrade i Etera. Bolaget betalar ut över en miljard euro i pensioner år 2011.Vid utgången av september hade Etera 5,2 miljarder euro i placeringar som tryggar pensionerna.Läs mer på adressen www.etera.fi.

Pontos är ett privat kapital- och fastighetsinvesteringsbolag med verksamhet i Finland, Baltikum och Ryssland.www.pontos.fi

Finlands Industriinvestering Ab är statens kapitalinvesteringsbolag, som genom kapitalinvesteringsverksamhet främjar finländsk företagsverksamhet, sysselsättningen och ekonomisk tillväxt. Bolaget investerar i tillväxtföretag direkt och via kapitalinvesteringsfonder, tillsammans med privata placerare. Kapitalinvesteringar behövs för finansiering av tillväxt, internationalisering, spin off-projekt, betydande industriella investeringar och vid bransch- och företagsomstruktureringar. Investeringarna har inga branschrestriktioner. Industriinvesterings investeringar uppgår till cirka 660 miljoner euro. www.teollisuussijoitus.fi

Invest in Finland är en serviceorganisation som är expert på att hjälpa utländska företag att placera verksamhet i Finland. Invest in Finland är en enhet underställd arbets- och näringsministeriet, som också finansierar verksamheten. Invest in Finland har till uppgift att stärka kompetenskluster, öka sysselsättningen och företagens internationalisering.www.investinfinland.fi