Typexempel på målföretag

Finlands Industriinvestering

Finlands Industriinvestering Ab är statens riskkapitalbolag som främjar finländsk företagsverksamhet, sysselsättning, och ekonomisk tillväxt. Vi investerar i fonder och direkt i tillväxtföretag. Förvaltat kapital uppgår till 900 miljoner euro.

Läs mer

Nätverket Team Finland hjälper finländska företag i deras internationalisering, främjar utländska investeringar i Finland och bygger upp Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörer inom dessa branscher i Finland och utomlands.