Investeringsverksamheten

Industriinvestering främjar företagandet, sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Finland genom riskkapitalinvesteringar. Vi investerar både i riskkapitalfonder och direkt i tillväxtföretag.

Kapital, kunnande och nätverk på den internationella marknaden

Vi investerar i riskkapitalfonder och direkt i företag i deras tillväxt- och internationaliseringsfaser eller vid företagsomstruktureringar. På så vis främjar vi utbudet av riskfinansiering till innovativa tillväxtföretag och företags förutsättningar att bli framgångsrika på den internationella marknaden.

Vi investerar alltid tillsammans med, och på samma villkor som privata investerare. Vi uppmuntrar privata investerare att gå med som medinvesterare i tillväxtföretag. Det ger målföretagen tillgång till mer kapital, affärskunnande och ett större kontaktnätverk i Finland och utomlands. Vanligen förutsätter genomförandet av ett projekt långsiktig risktagning och fördelning av risken mellan flera investerare. Våra medfinansiärer är riskkapitalbolag, pensionsbolag samt industriella och privata investerare i Finland och utomlands.

Förvaltat kapital uppgår till 900 miljoner euro. Investeringarna är fördelade i cirka 90 riskkapitalfonder och omkring 80 direkta målföretag.