Investeringar i tillväxtföretag

Industriinvestering investerar i tillväxt och internationalisering av företagsverksamheten i Finland. Vi erbjuder de mest lovande företagen kapital, kunnande och nätverk som hjälper företaget att växa på den internationella marknaden.

Vi söker efter tillväxtföretag till den internationella marknaden

Vi gör investeringar i företag i deras tillväxt- och internationaliseringsfaser eller vid företagsomstruktureringar. Som statens riskkapitalbolag investerar vi i huvudsak i finländska företag, men även i utländska företag om investeringen används för att utveckla affärsverksamhet i Finland. Ett företags kapitalbehov gäller ofta vidareutveckling av produkter, internationalisering, reala investeringar, stärkande av balansen samt företags- och branschomstruktureringar. Vi förvaltar även fonden Start Fund I Ky. Fonden gjorde investeringar i 100 företag på 60 miljon euro mellan 2004-2007.  

Vi investerar i alla branscher med undantag av fastigheter. Via våra investeringsprogram investerar vi i speciella insatsområden i enlighet med marknadsläget. Investeringsprogrammen bygger exempelvis på en bestämd bransch eller ett aktuellt tema. Läs mer om investeringsprogrammet för gruvor.

Vi väljer de mest lovande företagen som investeringsobjekt och främjar företag som har potential att öka i värde via tillväxt eller internationalisering. Vi fäster i första hand uppmärksamhet vid företagets affärsplan och tillväxtmöjligheter, vid produktens eller tjänstens innovativitet, vid företagets ledning och vid utsikterna på marknaden. Vi bedömer också projektets betydelse för Finlands samhällsekonomi och teknologikompetens samt dess potential att skapa nya arbetsplatser.

Våra investeringar är en del av en helhetsfinansiering som skräddarsys för varje företag i samarbete med och på lika villkor som andra investerare. Medinvesterarna är vanligen privata riskkapitalbolag och institutionella investerare. Industriinvestering är alltid minoritetsinvesterare och vårt innehav i målföretaget kan vara högst 50 procent.

Vi investerar i form av eget kapital genom finansieringsinstrument av olika slag, t.ex. direkt aktieinvestering, kapitallån, konverteringslån och mezzaninelån, dvs. mellanfinansiering. Beloppet av den första investeringen varierar från en miljon upp till 10 miljoner euro. Vi investerar på marknadsvillkor och söker avkastning på alla våra investeringar.

Vi är en långsiktig och aktiv ägare. Vi deltar i utvecklandet av affärsverksamheten som minoritetsägare i huvudsak genom styrelsearbetet. Vid behov kan vi också delta i den fortsatta finansieringen av bolaget. Vi har som mål att realisera våra investeringar tillsammans med de övriga ägarna inom ramen för den överenskomna tidtabellen.