Investeringar i riskkapitalfonder

Industriinvestering investerar i finländska och utländska riskkapitalfonder. Genom våra fondinvesteringar bidrar vi till riskkapitalmarknadens utveckling och branschens internationalisering. Vi erbjuder fonder en solid och långsiktig investerare samt spetskompetens inom riskkapital.

Vi stimulerar marknaden för riskkapitalinvesteringar

Vi investerar i finländska, och till en begränsad del, i utländska venture capital- och buyout-fonder på marknadsmässiga villkor. Vi inriktar våra investeringar på de mest lovande aktörerna. De övriga investerarna i målfonderna är vanligen finländska och utländska institutionella investerare, t.ex. arbetspensionsbolag, Europeiska investeringsfonden, fondernas fonder samt privata investerare. Storleken på våra investeringsåtaganden är i allmänhet mellan 5 och 15 miljoner euro.

Ett centralt mål för våra fondinvesteringar är att främja tillväxten och internationaliseringen av fondernas målföretag. Genom fondinvesteringar stimulerar vi både inhemska och utländska fonders intresse för riskkapitalinvesteringar i Finland. Genom fondinvesteringar utvecklar vi även riskkapitalmarknaden i Finland.

Våra fondinvesteringar uppgår för närvarande till cirka 574 miljoner euro. Beloppet har investerats i fonder med ett totalt kapital på cirka 14 miljarder euro.

Vi förvaltar FoF Growth I och FoF Growth II, som investerar i finländska tillväxtfonder.