Ansvarsfull investeringsverksamhet

Finlands Industriinvestering tillämpar principerna för ansvarsfulla investeringar. Vid ansvarsfull investeringsverksamhet beaktar investeraren förutom traditionellt resultaträkningen och balansen också risker och möjligheter förknippade med miljöaspekter, socialt ansvar och företagens förvaltningssed. Att investera ansvarsfullt innebär också ansvar för avkastningen och hur denna uppnås.

Finlands Industriinvestering är medlem av FINSIF (Finland’s Sustainable Investment Forum) och Corporate Responsibility Network FIBS.